Boererate Rate Card

(Afrikaanse weergawe)

Health website: Boererate.com

Media type: Afrikaans health and wellness site with natural medicine and medical reference sources – since 2008.

The average number of readers/visitors per month: 40 000+

Placement type: In-page above the line, above the line and below the line

Creative format: *Text, Image, Video, Rich Media

Ad size: Large screen: 728×90, 300×250 & 250×250, Mobile: Adapts the 300×250 & 250×250 to screen size

Rates per month:

Starter pack: Ad in rotation in ad space. A minimum of 1 000 impressions apply. (R200)

Text: At the bottom of a page for one year. (R250 – R750)

Crafty: One article on the front page for at least 10 days. The article is online for 365 days. (R1 500)

Butterfly: For one month: One featured article + 1 300×250 or 250×250 ad in rotation + 2 Facebook posts + 2 Twitter posts. The article is online for 365 days. (R2 500)

Cocky: For one month: Permanent display of a 728×90 ad on front page + one featured article + 2 Facebook posts + 2 Twitter posts. The article is online for 365 days. (R4 000)

Ringleader: For one month: Permanent display of a 250×250 ad on front page + 1 300×250 ad in rotation + one featured article + 4 Facebook posts + 4 Twitter posts. The article is online for 365 days. (R6 000)

* Font size may not be larger than the paragraph text of the page on which the text appear. The nofollow attribute must be applied to text.

Any advertiser who books an article may buy extra tweets at R150 each to a maximum of one per week.

Please contact quintus @ qvrp.net .

Webwerf: Boererate.com

Inhoud Gesondheid-webwerf met n fokus op tradisionele en natuurlike medikasie. Daar is ook uitgebreide naslaanbronne oor tradisionele medikasie en mediese terminologie – sedert 2008.

Lesers per maand: 70 000+

Formaat: *Teks, grafies, video

Advertensie groottes: Grootskerm: 728×90, 300×250 & 250×250, Selfoon: 300×250 & 250×250 pas aan by skerm

Koste per maand:

Beginner: ‘n Advertensie in rotasie saam met ander advertensies. ‘n Minimum van 1 000 indrukke moet aangekoop word. (R200)

Teks: * Aan die onderkant van enige blad vir een jaar. (R250 – R750)

Karnallie: Een artikel op die voorblad vir ten minste 10 dae. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R1 500)

Bottervliegie: Vir een maand: Een gewilde artikel + 1 roterende slimfoon advertensie + 2 Facebook inskrywings + 2 Twitter twiets. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R2 500)

Kapokhaantjie: Vir een maand: Permanente vertoon van ‘n 728×90 ad op voorblad + 1 300×250 of 250×250 advertensie + een gewilde artikel + 2 Facebook inskrywings + 2 Twitter twiets. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R4 000)

Voorbok: Vir een maand: Permanente vertoon van ‘n 250×250 ad op voorblad + 1 300×250 advertensie + een gewilde artikel + 4 Facebook inskrywings + 4 Twitter twiets. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R6 000)

* Die teks mag nie groter wees as die paragraaf teks van die bladsy waarop dit verskyn nie.

Enige adverteerder wat ’n artikel bespreek mag ekstra twiets aankoop teen R150 vir een tot ’n maksimum van een per week.

Kontak asseblief quintus @ qvrp.net

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.