Roekeloos Rate Card

(Afrikaanse weergawe)

Media website: Roekeloos.co.za

RoekeloosMedia type: Art and Culture Portal with extensive Reference Collections – since 1997

Average number of readers / visitors per month: 40 000+ active

Reader / Visitor Profile: 34 – 54 year old university educated female from South Africa, with children.

Placement type: In-page above the line, on the line and below the line

Creative format: *Text, Image, Video, Rich Media

Ad size: Large screen: 377×487 & 570×486, Mobile: 300×50

Rates per month:

Starter pack: R0,35 per impression in rotation in ad space. A minimum of 500 impressions apply. (R175)

Text: At the bottom of a page for one year. (R500 – R1 500)

Crafty: One article on the front page for at least 10 days. The article is online for 365 days. (R3 000)

Butterfly: For one month: One featured article + 1 mobile ad in rotation + 2 Facebook posts + 2 Twitter posts + 2 Instagram posts. The article is online for 365 days. (R5 000)

Cocky: For one month: Permanent display of a 570×486 ad on front page + 1 mobile ad in rotation + one featured article + 2 Facebook posts + 2 Twitter posts + 2 Instagram posts. The article is online for 365 days. (R7 500)

Ringleader: For one month: Permanent display of a 377×487 ad on front page + 1 mobile ad in rotation + one featured article + 4 Facebook posts + 4 Twitter posts + 4 Instagram posts. The article is online for 365 days. (R10 000)

* Font size may not be larger than the paragraph text of the page on which the text appear. The nofollow attribute must be applied to text.

Any advertiser who books an article may buy extra tweets at R150 each to a maximum of one per week.

Please contact quintus @ qvrp.net .

Webwerf: Roekeloos.co.za

RoekeloosInhoud: Kuns en kultuur met uitgebreide naslaanbronne – sedert 1997. Inhoud word ook gebruik deur skole en universiteite.

Lesers per maand: 30 000+

Leser profiel: 34 – 54 jaar oud, gegradueerd, vrou met twee kinders woonagtig in Suid-Afrika

Formaat: *Teks, grafies, video

Advertensie groottes: Grootskerm: 377×487 & 570×486, Selfoon: 300×50

Koste per maand:

Beginner: R0,35 vir die vertoon van ‘n advertensie in rotasie saam met ander advertensies. ‘n Minimum van 500 indrukke moet aangekoop word. (R175)

Teks: * Aan die onderkant van enige blad vir een jaar. (R1 500 / R500)

Karnallie: Een artikel op die voorblad vir ten minste 10 dae. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R3 000)

Bottervliegie: Vir een maand: Een gewilde artikel + 1 roterende slimfoon advertensie + 2 Facebook inskrywings + 2 Twitter twiets + 2 Instagram foto’s. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R5 000)

Kapokhaantjie: Vir een maand: Permanente vertoon van ‘n 570×486 ad op voorblad + 1 roterende slimfoon advertensie + een gewilde artikel + 2 Facebook inskrywings + 2 Twitter twiets + 2 Instagram foto’s. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R7 500)

Voorbok: Vir een maand: Permanente vertoon van ‘n 377×487 ad op voorblad + 1 roterende slimfoon advertensie + een gewilde artikel + 4 Facebook inskrywings + 4 Twitter twiets + 4 Instagram foto’s. Die artikel bly aanlyn vir 365 dae. (R10 000)

* Die teks mag nie groter wees as die paragraaf teks van die bladsy waarop dit verskyn nie.

Enige adverteerder wat ’n artikel bespreek mag ekstra twiets aankoop teen R150 vir een tot ’n maksimum van een per week.

Kontak asseblief quintus @ qvrp.net